Formalności związane z kredytem gotówkowym

W obecnych czasach banki starają się maksymalnie ograniczyć formalności związanych z uzyskaniem kredytu gotówkowego, ponieważ niewątpliwie jest to czynność, której klienci nie lubią. Można wręcz stwierdzić, iż duża ilość wypełniania dokumentów i wygórowane wymogi odstraszają potencjalnych klientów, ponieważ oczekują oni na prostoty i szybkości. Kredyty gotówkowe przeznaczane są bowiem najczęściej na cele, które mają szybko czas realizacji, dlatego im szybciej pieniądze zasilą konto bankowe tym będzie lepiej.

Wniosek kredytowy

Uzyskanie kredytu gotówkowego wiąże się z wypełnieniem w pierwszej kolejności z wypełnieniem wniosku kredytowego. Znajdują się w nim podstawowe informacje, dlatego też sporządzenie tego rodzaju dokumentu nie powinno być kłopotliwe. Jest to podstawa, dzięki której można ubiegać się o otrzymanie środków finansowych, dlatego nie można go lekceważyć, a wręcz należy rzetelnie uzupełnić. W zależności od tego, w którym banku staramy się o kredyt, warto dowiedzieć się czy istnieje możliwość przesłania wniosku drogą elektroniczną. Ułatwia to bardzo zorganizowanie wszystkich formalności związanych z pozyskaniem kredytu. Dzięki temu również banki mają możliwość udzielania kredytów gotówkowych na odległość.

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego

Oprócz wniosku o udzielenie kredytu należy dostarczyć również inne dokumenty, takie jak dowód osobisty osoby starającej się o kredyt. Niektóre banki akceptują również paszporty, jako dokumenty stwierdzające tożsamość osoby. Do dokumentu tożsamości należy załączyć zaświadczenie z uwzględnianiem wysokości dochodów. Zazwyczaj banki nie ingerują w fakt, z jakiego tytułu one przysługują, najważniejsze jest to, żeby je wykazać i żeby były one rzetelne. Granicą dolną dochodu wystosowaną przez banki jest kwota 650 złotych, jednak zdarzają się przypadki, że wymagana jest wyższa kwota. Dopełnieniem wszelkich formalności jest przedstawienie potwierdzenia, iż wcześniejsze kredyty bądź obecny kredyt jest spłacany w terminie. Jest to dla banku pewnego rodzaju zabezpieczenie przed klientami, którzy przez swoją ciężką sytuację nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Czas niezbędny do uzyskania kredytu

W momencie, kiedy zostaną złożone wszystkie dokumenty przez potencjalnego kredytobiorcę, bank dokonuje analizy bankowej, w celu wydania decyzji co do udzielenia konkretnej osobie kredytu gotówkowego. Ze względu na to, że proces uzyskiwania środków finansowych jest określane przez mało skomplikowaną procedurę, czas oczekiwania nie jest długi. Zazwyczaj jest to kwestia kilku dnia, a w niektórych przypadkach, jeżeli kwota jest niska, jest to kwestia nawet kilku godzin.